Statutul SRE modificat conform ultimei AG din 19 Mai 2011 la Tiomisoara
16.07.2011

 

 

Prezentul STATUT SRE este actualizat cu modificarile adoptate in

 Adunarea generala din 19 Mai 2011 de la Timisoara si este in curs de inregistrare la judecatorie

           

 

CAPITOLUL I : Dispozitii generale

          

 Art. 1 Societatea Romana de Endocrinologie ( SRE ) este o  organizatie stiintifica si profesionala independenta a medicilor endocrinologi din Romania, precum si a altor specialisti cu  activitate demonstrabila în domeniul endocrinologiei.

 Art. 2 Societatea Romana de Endocrinologie are drept scop:

             a. difuzarea informatiei de specialitate

             b. ridicarea nivelului stiintific si tehnic al membrilor sai,

 c. îmbunatatirea asistentei curativo-profilactice de specialitate pe întreg teritoriul tarii,

            d. colaboraea cu alte societati si organizatii nationale si

            internationale în vederea afirmarii si cresterii prestigiului scolii

            romane de endocrinologie.

 

           

Art. 3 Pentru îndeplinirea acestor sarcini, Societate Romana de Endocrinologie utilizeaza urmatoarele forme si metode de activitate:

 

a.       Organizarea periodica de conferinte de comunicari si referate de catre sectiile SRE teritoriale.

b.                                          Organizarea anuala a Congresului Societatii Romane de Endocrinologie si a unui curs precongres

c.                                           Organizarea periodica a unui curs de perfectionare postuniversitara de Endocrinologie intitulat”Zilele Zbranca”

d.                                          Sprijinirea reuniunilor stiintifice ale societatilor nationale si internationale care abordeaza subiecte de endocrinologie intr-o maniera interdisciplinara, pe baza unor acorduri de colaborare adaptate fiecarei manifestari.

e.       Colaborarea cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Învatamîntului , Academia de Stiinte Medicale, Rectoratul U.M.F. si alte organizatii ce au contingenta cu problematica SRE.

f.        Intensificarea contactelor cu societati si institutii de specialitate din strainatate în vederea organizarii unor manifestari comune sau pentru obtinerea unor colaborari stiintifice, schimburi de experienta sau burse de studiu.

g.       Acordarea premiului Societatii Romane de Endocrinologie Stefan M. Milcu în valoare de 1000 euro pentru cercetatori cu lucrari originale deosebite (componenta grupului de experti ce vor analiza dosarele candidatilor va fi stabilita de Consiliul de Conducere SRE) si pentru întreaga activitate stiintifica (personalitatilor cu merite deosebite

   în activitatea stiintifica)

 acordarea a doua premii de cate 500 de euro pentru tineri sub 35 de ani cu activitati de cercetare in endocrinologie, pentru lucrari originale prezentate la congresul national SRE.

 

h.       SRE sprijina financiar in limita posibilitatilor, sustinerea activitatii celor 2 (doua) reviste de specialitate, ACTA ENDOCRINOLOGICA Bucuresti si Revista Romana de Endocrinologie si Metabolism Iasi, prin fonduri ramase in urma organizarii congreselor societatii sau a altor manifestari striintifice.  Sprijinul financiar se acorda in conditiile prezentarii unui raport de activitate anual al reprezentantului revistei ce cuprinde aspecte ale activitatii publicistice  cum ar fi indexarea si cotarea in sisteme internationale de evaluare, date de statistica (autori membri SRE, autori internationali), cat si aspecte administrative ( tiraj, costuri editare/tiparire, numar abonamente, alte venituri, alte cheltuieli).

In mod similar, activitatile propuse de catre grupurile de lucru ale SRE vor fi sprijinite financiar in masura in care acestea promoveaza obiectivele societatii si cresc vizibilitatea acesteia.

i.          

 

 

 

CAPITOLUL II : Structura si organizare

 

Art. 4 SRE se compune din membri titulari, membri corespondenti, si membri de onoare.

Art. 5             Membrii titulari pot fi:

 

a.                   medici primari endocrinologi, medici principali de specialitate endocrinologi sau rezidenti de endocrinologie care solicita aceasta, sunt de acord cu statutul Societatii de Endocrinologie, au recomandarea de la un membru titular medicii de alta specialitate sau cercetatorii stiintifici si specialistii cu studii superioare (psihologi, fizicieni, chimisti, biochimisti, biologi, etc) care desfasoara o activitate stiintifica in domeniul endocrinologiei clinice sau experimentale demonstrabila pe o perioada de minim 3 ani, daca: depun o aplicatie, sunt de acord cu statutul SRE, si au minim 3 recomandari din partea unor membri ai SRE

Asistenti medicali si moase absolventi ai facultatilor de profil care-si desfasoara activitatea  in domeniul endocrinologiei clinice sau au o activitate stiintifica clinica sau experimentala demonstrabila pe o perioada de minim 3 ani, daca: depun o aplicatie, sunt de acord cu statutul SRE, au minim 3 recomandari din partea unor membri ai SRE

Art. 6            Acordarea titlului dePresedinte de onoare, unui membru alsocietatii cu o bogata si

 indelungata activitate stiintifica si profesionala , acesta urmanda fi ales prin vot deschis de catre Adunarea Generala a Societatii

 

Art. 7Membri corespondenti pot deveni specialistii straini care  desfasoara activitate stiintifica în colaborare cu Societatea Romana de Endocrinologie. Doar membrii titulari si membrii de onoare au drept de vot.

 

Art. 8Organizarea SRE este facuta pe doua principii: al  teritorializarii si al specialitatii.

 

Art. 9Organizarea în raport cu principiul teritorializarii permite înfiintarea de sectiuni- plurijudetene- (cînd numarul membrilor  depaseste 20 de cadre). Pentru înfiintarea sectiunilor decizia apartine membrilor SRE din teritoriul respectiv. Înfiintarea sectiunilor noi este adusa la cunostinta comitetului SRE printr-un document însotit de lista nominala a membrilor si a programului de activitate. În prezent, fondatoarele SRE sunt urmatoarele sectii:  Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara. Statutul SRE este obligatoriu si unic si pentru sectiile teritoriale.

 

Art. 10Organizarea în raport cu principiul specializarii permite  înfiintarea în cadrul SRE de grupuri de studiu, colective de lucru cu profil bine delimitat, care grupeaza membrii societatii interesati prioritar într-un anumit domeniu de cercetare. Înfiintarea grupelor de lucru de profil se face prin initiativa personala sau de grup a membrilor SRE si sunt aprobate de consiliul de conducere a SRE.

 

 

CAPITOLUL III : Organele de conducere ale SRE:

 

Art. 11 SRE este condus de un Consiliu de Conducere format dintr-un numar de 15 membri titulari si 2 membri  invitati. Membrii consiliului sunt alesi la fiecare doi ani de catre Adunarea Generala.

Alegerea se face prin vot secret si direct, cu majoritate simpla (jumatate plus unu din voturile exprimate), de catre Adunarea Generala constituita din cel putin jumatate plus unu dintre membrii cu drept de vot ai SRE (la prima convocare), sau constituita dintr-un numar variabil de membri cu drept de vot la urmatoarea convocare transmisa in scris tuturor membrilor SRE.

Consiliul de Conducere SRE este constituit din:

o       1 presedinte

o       1 presedinte de onoare

o       1 presedinte anterior

o       1 prim-vicepresedinte

o       2 vicepresedinti

o       1 secretar

o       1 trezorier

-         7membri Cei doi redactori sef ai revistelor societatii (ACTA ENDOCRINOLOGICA Bucuresti si Revista de Endocrinologie si Metabolism Iasi), au statut de membri invitati. 

Art. 12.

a.Biroul Consiliului asigura conducerea curenta a societatii si este constituit din:

-         presedintele SRE,

-         presedintele anterior al SRE,

-         primul vicepresedinte al SRE,

-         secretarul  SRE si

-         trezorierul SRE.

b. Atributii ale membrilor Biroul Consiliului:

                  - Presedintele coordoneaza activitatea societatii si o

            reprezinta, asigurînd direct sau prin delegati obiectivele prevazute

            în Art. 3.

                  - Presedintele anterior si Prim vicepresedintele secondeaza

            presedintele în activitatea sa, îl înlocuiesc în caz de nevoie (prin

            nominalizarea presedintelui) si asigura conceptual si organizatoric

            realizarea obiectivelor SRE.

- Secretarul asigura tinerea la zi a evidentei membrilor SRE,

            a sectiunilor teritoriale, eventual a grupurilor de specialisti,

            precum si a legaturilor stabilite cu alte societati. Asigura

            corespondenta, trimiterea anunturilor si convocarilor si raspunde de

            aspectele organizatorice ale manifestarilor societatii.

                  - Trezorierul strînge cotizatia, asigura operatiunile de

            administrare a fondurilor societatii si întocmeste bilantul

            financiar anual.

 

Art. 13

a.

Presedintele este ales pentru o perioada de 2 ani, maxim de doua ori consecutiv, urmand ca apoi sa fie  past president pentru o perioada egala cu delegatia urmatorului presedinte.

Primul  vice-presedinte este candidat oficial la conducerea SRE pentru functia de presedinte

b.Votarea conducerii se face in modul urmator:

o       Presedintele SRE este ales de Adunarea Generala, in conditiile mentionate la art. 11, cu 1 an sau minim 6 luni inaintea datei de intrare in functie.(?) Ceilalti membri ai Consiliului de conducere sunt alesi in aceeasi Adunare Generala.

o       primul vicepresedinte este votat in conditiile mentionate la art. 11, in mod separat

o       secretarul si trezorierul sunt votati in mod separat, in conditiile mentionate la art. 11

o       Ceilalti 9 membri ai Consiliului sunt votati impreuna, in conditiile mentionate la art. 11. Functiile de vicepresedinti vor fi ocupate de primii doi membri alesi, in ordinea numarului de voturi

 

Art. 14

a. Prim vicepresedintele si presedintele anterior secondeaza presedintele in activitatea sa, il inlocuiesc in caz de nevoie (prin nominalizarea presedintelui) si asigura conceptual si organizatoric realizarea obiectivelor SRE

b.  Cei doi vicepresedinti pot inlocui in caz de nevoie prim vicepresedintele (prin nominalizare de catre presedinte) si pot coordona proiecte specifice ale SRE, din insarcinarea Consiliului SRE

 

Art. 15 Consiliul societatii se reuneste cel putin o data la 6 luni sau la nevoie, cînd este  convocat de catre presedinte sau de prim vicepresedinti, sau la cererea a 5 din membrii sai. Prezenta a-jumatate plus unu- din membrii sai este necesara pentru a valida rezolutiile adoptate. Daca acest numar  nu este atins, se procedeaza la o a doua convocare, situatie în care hotarîrile pot fi luate daca se întruneste 1 /3 din numarul membrilor. În functie de natura

problemelor puse în discutie, hotarîrile pot fi luate prin vot deschis sau prin vot secret (acesta din urma fiind obligatoriu atunci cînd este vorba de persoane ) si devin valabile daca întrunesc jumatate plus unu din voturile exprimate de un  Consiliu statutar constituit (jumatate plus unu din membri la prima

convocare, respectiv 1/3 din membri la doua convocare). Sedintele consiliului  SRE sunt consemnate într-un proces verbal semnat de presedinte si secretarul general.

 

Art. 16Consiliul Societatii are urmatoarele atributii :

a. Întocmeste planul anual de activitate al Societatii pe baza propunerilor Sectiunilor teritoriale.

            b. Organizeaza manifestarile stiintifice de specialitate pe  tara.

c.  Propune si face demersurile pentru afilierea Societatii la  organismele internationale si stabileste legaturi stiintifice cu

            societati similare din strainatate.

            d. Desemneaza din membrii sai, candidati în organizatiile

            stiintifice similare din strainatate.

e. Propune premierea si evidentierea unor membri pentru

            activitati stiintifice deosebite (premii în bani, burse, trimiteri la

            congrese internationale, diplome de onoare etc.).

f.  Propune decernarea titlului de membru de onoare unor

            specialisti romani si sau straini.

g. Propune membri în comisiile de experti pentru expertiza

            stiintifica.

 

Art. 17– Adunarea Generala este constituita din membri titulari, membri de onoare si membri corespondenti . Adunarea generala se întruneste:

 

a)      Cel putin o data pe an, cu ocazia Congresului de  Endocrinologie.

 

b)      Ori de cîte ori este nevoie si este convocata de Consiliul Societatii sau la cererea unei patrimi din membrii sai. Ordinea de zi este stabilita de Biroul Consiliului. Adunarea este constituita statutar daca întruneste cel putin -jumatate plus unu- din totalulmembrilor (exclusiv membrii suspendati). Hotarîrile se iau cu jumatate simpla. Daca adunarea  generala nu întruneste numarul necesar de membri, se procedeaza la reconvocarea adunarii generale dupa un interval de cel putin 2 saptamîni. La a doua convocare, adunarea generala poate lua hotarîri indiferent de numarul celor prezenti. În raport cu natura problemei deliberate, adunarea generala  hotaraste modul de vot: deschis sau secret. De regula, problemele  procedurale se voteaza deschis iar cele de alegere sau considerate  importante se voteaza secret.

 

Art. 18 Presedintele reprezinta SRE în toate actele vietii civile. Cu aprobarea biroului consiliului, presedintele poate desemna în  diverse imprejurari un delegat sau un mandatar care sa îl  reprezinte. Prim vicepresedintele, presedintele anterior si presedintele de onoare sunt mandatari de drept ai SRE prin nominalizare de catre presedintele SRE..

Art. 19Biroul consiliului de conducere asigura conducerea  permanenta a SRE.

 

CAPITOLUL IV: Drepturile si îndatoririle membrilor

           

Art. 20 Membrii SRE, indiferent de calitatea si titlurile lor au  urmatoarele drepturi:

            a. Sa fie alesi în organele de conducere ale SRE si ale

            sectiilor teritoriale.

b. Sa participe la sedintele periodice de comunicari, simpozioane, consfatuiri nationale, congrese nationale sau alte manifestari stiintifice, sa îsi exprime parerile si sa faca propuneri în toate problemele care privesc activitatea societatii.

            c. Sa fie trimisi ca delegati la organismele internationale la

            care suntem afiliati.

            d. Sa publice articole in  revistele sprijinite de SRE.

            e. Sa li se acorde premii pentru lucrarile stiintifice

            originale si valoroase.

              f. Sa fie numiti în comisiile de experti pentru probleme

            stiintifice si profesionale de specialitate.

           

Art. 21 Membrii SRE au urmatoarele îndatoriri :

a. Sa participe la activitatea societatii cu lucrari stiintifice, studii, referate, articole pentru reviste, etc.

b. Sa se preocupe permanent de perfectionarea profesionala, stiintifica si didactica (acolo unde este cazul).

c. Sa îndeplineasca la timp si constiincios atributiile primite din partea consiliilor teritoriale sau a adunarii generale.

                              d. Sa achite cu regularitate cotizatia.

 

 

CAPITOLUL V: Pierderea si redobîndirea calitatii de membru

 

Art. 22 Calitatea de membru se poate retrage prin hotarîrea  Consiliului de Conducere al

Societatii prin vot secret cu majoritate 2/3 si este validata de Adunarea Generala (constituita conform art. 11) in urmatoarele situatii:

 

                  - Abateri grave de la deontologia medicala

 - Neachitarea cotizatiei  timp de 3 ani,

Membrii care nu si-au achitat cotizatia pana la 1 iulie anul in curs, sunt suspendati in sensul ca isi pierd dreptul de vot si de a afi alesi in organismele SRE si orice alt drept derivat din calitatea de membru SRE pana la hotararea de excludere a Consiliului de Conducere.

 

Art.23 Redobîndirea calitatii de membru dupa o abatere de ordin  deontologic se poate face

dupa minimum 2 ani de la pierderea calitatii, tot cu aprobarea Consiliului de Conducere al Societatii, cu pierderea vechimii.

 

Art. 24 Redobîndirea calitatii de membru datorita neachitarii cotizatiei sau neparticiparii la viata societatii, se poate face dupa achitarea sumelor restante, la zi, fara pierderea vechimii si prin reluarea activa demonstrabila a activitatii în cadrul societatii.

 

 

 CAPITOLUL VI: Publicatii

 

Art 25 . Publicatiile oficiale ale SRE sunt: Revista  Romana de Endocrinologie, publicata la Bucuresti si Revista Romana de Endocrinologie si Metabolism publicata la Iasi.

 

Revista Romana de Endocrinologie publicata la Bucuresti, impreuna cu Institutul de Endocrinologie “C. I. Parhon” pana in anul 2003 cu numele de “Romanian Journal of Endocrinology”,  a devenit incepand cu anul 2005 Acta Endocrinologica (serie noua), reluand traditia revistei Acta Endocrinologica fondata de Constantin I. Parhon.

Acta Endocrinologica(serie noua) apare in limba engleza si  este  o revista internationala de endocrinologie editata de endocrinologi romani.

 

Art. 26 Biroul redactional al revistelor este format din redactorul responsabil (editorul sef), redactorii adjuncti (co-editori) si secretarul de redactie. El este organul operativ care rezolva problemele curente si exercita toate drepturile si indatoririle.

Redactorul sef al fiecarei reviste a SRE este ales de Consiliul de conducere al SRE. Redactorul sef va forma si coordona biroul redactional al revistei.

 

Art. 27 Colegiile de redactie ale revistelor sunt nominalizate de redactorul responsabil (editorul sef) cu aporbarea Biroului redactional si au urmatoarele atributii:

-întocmeste planul de activitati al revistei si îl supune

            avizarii biroului consiliului de conducere al societatii.

             -se preocupa de ridicarea nivelului stiintific, informativ si

            grafic al revistei

             -organizeaza periodic convorbiri cu cititorii revistei,

            efectueaza schimburi de experienta si colaboreaza cu publicatii

            similare din tara si strainatate.

             -publica rezumatele rapoartelor si comunicarilor prezentate

            la congresele nationale ale societatii.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII: Afilieri. Reprezentarea SRE în societati straine

 

Art. 28 SRE se poate afilia unor asociatii sau societati stiintifice profesionale din tara sau strainatate, daca aceasta nu aduce nici o restrictie liberei desfasurari a propriei sale activitati ce are loc  în conditii de deplina egalitate. Afilierea SRE poate fi hotarîta de consiliul de conducere a societatii

In prezent SRE este afiliata la “International Society of Endocrinology” si la “

European Society of Endocrinology”.

”.

Art. 29 SRE, daca considera necesara reprezentarea în alte asociatii  si societati medicale cu profil asemanator, îsi va trimite delegatul ales prin vot secret de consiliul de conducere.

 

CAPITOLUL VIII: Resursele financiare.

           

 Art. 30 Resursele financiare ale SRE provin din :

            -cotizatiile membrilor sai

            -subventii si donatii

 

Art. 31 Cotizatia pentru membrii titulari, medici specialisti si primari, se fixeaza anual în cadrul Adunarii Generale; medicii rezidenti beneficiaza de o reducere de 50% a cotizatiei anuale. Membrii de onoare si corespondenti sunt scutiti de plata cotizatiei. Taxa de participare la manifestarile stiintifice ale SRE pentru persoane care nu sunt membri ai SRE va fi cu cel putin 50% mai mare decat taxa membrilor.

 

 

 Art. 32 Evidenta contabila este tinuta la zi de trezorierul   societatii, care prezinta anual în biroul consiliului de conducere al societatii o analiza a utilizarii fondurilor financiare  (incasari, cheltuieli, existent).

 

CAPITOLUL IX : Dispozitii finale.

 

Art.33  Prezentul statut, aprobat de Adunarea generala  a SRE, intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011 si anuleaza toate reglementarile anterioare.

 


©2010 Societatea Romana de Endocrinologie - SRE • All rights reserved                                                                                            Web site realizat cu sprijinul financiar al companiei Ipsen